Connected by Art

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan het unieke event “Connected by Art” ten voordele van het Transplantoux Fonds.

Het “Connected by Art” event gaat door op zondag 23 september 2018 op het exclusieve domein van de “Verbeke Foundation” te Kemzeke. Met zijn 12 ha natuurgebied en zijn 20.000 m2 overdekte ruimte een prachtig kader, is deze foundation een van de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa.

Ter gelegenheid van dit event is er een kunstbeurs en hebben kunstenaars Anton Cotteleer, Patrick Keulemans, Luc Piron, Bie Michels, Sarah Emmerich, Warre Mulder, Stefan Serneels, Gert Robijns, Luc Coeckelberghs e.a. zich bereid verklaard een aantal kunstwerken ten voordele van Transplantoux te verkopen.

OVER CONNECTED BY ART

Het transplanteren van organen is een hoogst complexe technische ingreep. Maar het is veel meer dan een puur medische handeling. Orgaantransplantatie duikt geregeld op in het maatschappelijke debat. Enerzijds in confronterende verhalen uit het buitenland over clandestien, willekeurig misbruik van organen van levende en van overleden mensen, vaak armen. Anderzijds horen we hoe onze wetgeving de beschikbaarheid van organen na onze dood verruimt en op welke obstakels dit in de praktijk stuit.

Het is duidelijk dat het om een uiterst delicate materie gaat. Het gaat immers niet zomaar om het ‘recupereren’ van een levenloos stoffelijk overschot, een stuk materie. Integendeel, we raken hier aan de sacraliteit van het menselijke leven, van het menselijke lichaam in het bijzonder.  Tijdens ons aardse bestaan is het in dat lichaam dat we ons als mens manifesteren. Het is onze fysieke verschijning die toegang biedt tot hart en geest, tot handelen en liefhebben. Het is in dat lichaam dat onze ziel woont, met dat lichaam dat we elkaar kunnen benaderen, aankijken, beluisteren, omarmen, … Alle moderne technologie ten spijt. Dat maakt ons lichaam in verregaande mate onaantastbaar, zelfs wanneer het leven datzelfde lichaam verlaten heeft. De cultuur van het begraven, zo oud als de menselijke cultuur zelf en in diverse vormen in elke menselijke gemeenschap aanwezig, is hier het duidelijke bewijs van. Als iemand sterft verbindt het lichaam ons nog steeds met die persoon. En toch – plots – ook niet meer. Het is een radicaal moment van overgang, van loslaten, dat sterke rituelen en aandacht vraagt. Sommigen beleven het als een definitief afscheid, anderen als een transformatie naar een andere zijnsvorm en een andere relatie. Maar een ingrijpende verandering, die ook het leven van de achterblijvenden ten diepste treft, is het altijd.

Als een arts dan uit het lichaam van de geliefde overledene organen wil verwijderen is dat nooit een vanzelfsprekende ingreep. Het blijft een doorbreken van de integriteit van het lichaam, net op dat sacrale moment van overgang, van loslaten. Daarom is het een gebeuren dat altijd de nodige zorgzaamheid, nederigheid en respect vraagt, zowel voor de overledene als voor zijn naasten. Maar anderzijds is er uiteraard de hulpbehoevende patiënt, wiens levenskansen hiervan afhangen.

Zoals zoveel dat wezenlijk is in een mensenleven gaat het om een paradoxale situatie. Want wat kan er meer paradoxaal zijn dan het ‘gebruiken’ van de dood van de ene mens om het leven van de andere te redden?  En tegelijk, wat kan er hoopgevender, vreugde- en betekenisvoller zijn? Een mens die, over de grens van de dood heen, met een deel van zijn lichaam een ander kans geeft op een nieuw leven, een tweede leven. Het is niet evident, maar het is ook een van de mooiste dingen die je als donor én als arts kan doen. En het is een van de mooiste geschenken die je als ontvangende patiënt kan krijgen. Een geschenk dat je op de meest ingrijpende, meest intieme, meest radicale manier in verbinding brengt met een vaak totaal onbekende ander. Voor de rest van je leven. Connected for life!

In Connected by Art willen we kunst brengen die een zeker verband houdt met radicale, sacrale en / of paradoxale verbindingen. Die elementen uit hun context haalt en in een nieuw verband samenbrengt. Die ons uitdaagt om de vertrouwde blik te overstijgen en open te staan voor nieuwe betekenissen, nieuwe verbindingen. Maar ook kunst die iets oproept van diepe, wezenlijke verbindingen die ons redeneervermogen overstijgen, waarover we sprakeloos zijn, maar waardoor we, als we ervoor openstaan, geraakt kunnen worden bij het aanschouwen van een beeld.

Lies, 24 02 18

2 antwoorden op “Connected by Art”

  1. Bedankt voor uw uitnodiging.
    Tot mijn spijt kan ik niet aanwezig zijn die dag, omdat ik op dat ogenblik in het buitenland verblijf.
    Met vriendelijke groeten,
    Emmanuel Beyers

  2. Erg mooi initiatief, het geheel is als een mes dat langs meer dan 2 kanten kan snijden, en tegelijkertijd veel meer verbind dan voorheen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *